یه دختر شاد :)

تجربه هامون رو با هم به اشتراک بذاریم =)

یه دختر شاد :)

تجربه هامون رو با هم به اشتراک بذاریم =)

یه دختر شاد :)

بنده یاسی هستم.
و می خوام برشی از زندگیم رو با شما به اشتراک بذارم. 3>

بایگانی
آخرین مطالب

یاسی هسدم 16 ساله و زاده اهواز.

تک فرزند هسدم.

دستی بر قلم دارم -البته به تازگی شروع کردم- و اینجا قسمت هایی از رمانم رو براتون می ذارم.

قدم 170 هسد و از اون خرخونای روزگارم.